Jeneratör parçaları için orjinal ürünleri nereden temin edebilirim ?

Pensa jeneratörünüz için, tüm sarf malzemesi ve yedek parçalarını bayilerimizden temin edebilirsiniz. Ayrıca her marka motor, alternatör ve jeneratör setiniz için oluşabilecek yedek parça isteklerinizi Pensa’dan bilgi ve teklif alabilirsiniz.

Jeneratör standartları nelerdir ?

ISO 8528 
ISO 8528 serisi standartlar, “Gidip Gelme Hareketli İçten Yanmalı Motorla Tahrik Edilen Alternatif Akım Jeneratör Grupları” ana başlığı altında yer alan 11 adet standarttan oluşmaktadır.
ISO tarafından ilk kez 1993 yılında yayınlanan bu standartlar, Nisan 2004’de TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından TS ISO 8528 koduyla Türk Standardı olarak yayınlanmıştır.
ISO 8528 standartları; Gidip gelme hareketli içten yanmalı bir motor (GGİY), alternatif akım (a.a) jeneratörü, kontrol tertibatı, bağlama donanımı ve yardımcı teçhizatlardan oluşan jeneratör gruplarının uygulamaları, beyan değerleri ve performansları için çeşitli özellikleri kapsar.

ISO 3046 
İçten Yanmalı Pistonlu Motorlar

EN 12601 
EN 12601 “Reciprocating internal combustion engine driven generating sets – Safety” standardı Avrupa Standardizasyon Komitesi CEN (European Committee for Standardisation or Comité Européen de Normalisation) tarafından 2001 yılında yayınlanmıştır. CE işaretlemesi ve CE Uygunluk Beyanı uygulamalarını belirleyen “Makine Emniyeti Direktifi” kapsamında EN 12601 standardı Jeneratör Grupları ile ilgili esas ürün güvenlik standardıdır. EN 12601 standardı Mart 2003’de TSE tarafından TS EN 12601 “Gidip Gelmeli İçten Yanmalı Motor Tahrikli Jenaratör Grupları- Güvenlik” standardı olarak ülkemizde de devreye alınmıştır.

Kontrol sistemleri nasıl çalışır ?

Pensa Jeneratörlerde, uzaktan da kontrol edilebilen, programlanabilen mikro işlemcili, tüm ölçüm değerlerini ve alarm mesajlarını izleyebilen ve koruma sağlayan jeneratör kontrol üniteleri kullanmaktadır. Kontrol sistemleri, jeneratör setinin çalıştırılması, durdurulması, çeşitli değerlerin izlenmesi, jeneratörün ve bağlı bulunduğu tesisinkorunmasını sağlar. Kontrol sistemleri, programlanabilen parametreler yardımıyla değişen şartlarda esnek bir kullanım sağlar. Smart 500 modelindeki kontrol panellerinin kullanıldığı tüm jeneratörlerde standart olarak uzak erişim özelliği de mevcuttur. GSM modem ile düzenli bir bilgi akışı ve arşivlenmesi sağlanmakta böylece tüketicilerin gereksiz servis masraflarını en aza indirgerken, diğer yandan olası sorunları henüz sorun oluşmadan çözebilme ikanı vermektedir.

Senkronize jeneratör sistemleri nedir ? Avantajları nelerdir ?

Alternatör; dönme mekanik enerjisini elektrik enerjisine çeviren bir döner elektrik makinasıdır. Dizel motor ile akuple edilmiş olan sistem dizel jeneratördür. Tahrik kaynağı olarak kullanılan dizel motor, motorin ile çalışmakta olup; kimyasal enerjiyi dönme mekanik enerjisine dönüştürmektedir. Dizel jeneratör tarafından üretilen elektrik enerjisi; sigorta, kontaktör, şalter (kesici) gibi cihazlarla kontrol edilmekte, yük beslemesine sevk edilmektedir. Ayrıca, jeneratörün önemli parametrelerini ölçen ve izleyen bir kontrol ve alarm ünitesi mevcuttur.

Alternatör ve çalışma prensibi nedir ?

Alternatör, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren dalgalı akım üretecidir. Alternatif akım üretmeye yarayan cihaza alternatör denir. Bu cihazlara alternatif akım jeneratörleri de denilmektedir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Alternatörler elektromanyetik endüksiyon prensibi ile çalışırlar. Elektromanyetik endüksiyon, bir telin içinden geçen manyetik alan değiştiğinde o tel üzerinde bir akım oluşmasına sebep olur. Bu tel eğer dışarıdan bir güç ile çevrilirse bu çevirmeyi sağlayan enerji elektrik enerjisine dönüştürülmüş olur.
Mekanik enerjinin rotorları döndürmesiyle iletkenler etrafındaki manyetik alan değişir ve elektrik akımı üretilmiş olur. Rotorun manyetik alanı indüksiyonla aktarılacak bir akım ile elde edilebilir. Fırçasız alternatörlerde alternatör çalışma prensibine göre ana ve ikaz sistemi olarak ikiye ayrılabilir. Ana sistemin hareketli kısmı olan ana rotor devir sayısına göre değişen sayıda kutuplardan oluşur. Rotordaki ana kutuplar çevirici makine devrinde döndürülür. Kutuplarda manyetik akının oluşması için doğru akım gereklidir. Ana kutuplara doğru akım ikaz sistemi tarafından verilir.
İkaz sisteminin çalışma prensibi ana sistemle aynı olmakla beraber kutup ve sargılar ters çevrilmiştir. Yani, ikaz sisteminde kutuplar hareketsiz olan ikaz statoru üzerinde, sargılar ise dönen ikaz rotoru üzerinde bulunur.
Ana statordaki bağımsız yardımcı sargılardan geçen akım voltaj regülâtöründe doğrultularak, ikaz statorundaki kutup sargılarına verilir. Kutuplardan çıkan manyetik akıyı kesen ikaz rotoru üzerindeki bobinlerde üç faz alternatif akım oluşur. Alternatif akım, rotordaki döner köprü diyotlarda doğrultularak ana rotora (ana kutuplara) doğru akım olarak aktarılır.
Fırçasız alternatörlere yük uygulandığında, voltaj düşümü önlemek ve voltajı istenilen seviyede tutmak için otomatik voltaj regülâtörü (AVR) kullanılır.

Jeneratör için zemin ve platform nasıl olmalıdır ?

Jeneratör seti platform, toprak, bina, çelik konstrüksiyon gibi zeminler üzerine yerleştirilebilir. Jeneratör setini toplam ağırlığı, zemini müsaade ettiği yük taşıma sınırını geçmemelidir.
Zemini, demirle güçlendirilmiş bir beton platform şeklinde hazırlanması iyi olur. Jeneratör setinin ölçülerine uygun, yeterli büyüklükteki platform, makinenin yerinden oynamasını ve titremesini mümkün olduğu kadar azaltmak için gerekli desteği sağlar. Genellikle bu 20-30 cm arasında kalınlıkta ve en az jeneratör setinin ebatlarına eşit ölçülerde olmalıdır.
Eğer istenirse platform, zeminin geri kalanını titreşime karşı izole edilecek şekilde yapılabilir. Jeneratör seti su basma riski olan, nemlenebilecek, vb bir yere monte edilecekse – örneğin kazan dairesi – platform, zeminden en az 300 mm yükseklikte yapılmalıdır. Böylece Jeneratör setine ve ona servis sağlayacak, onu işletecek kişiler için güvenli ve kuru bir zemin sağlar.
Her makinenin platformu, diğer temeller, beton yapılar, duvarlar veya işletme platformlarından bağımsız olarak ana temel veya set zemin üzerine yerleştirilmesi tavsiye edilir.

Dizel motor nedir ?

Dizel motor, içten yanmalı bir motor tipidir. Daha özel bir tanımla,dizel motor oksijen içeren bir gazın (genellikle bu atmosferik havadır) sıkıştırılarak yüksek basınç ve sıcaklığa ulaşması ve silindir içine püskürtülen yakıtın bu sayede alev alması ve patlaması prensibi ile çalışan bir motordur.

Jeneratör parçalarımın bakım ve kontrollerini ne zaman ve nasıl yapmalıyım ?

Jeneratör setinizle birlikte gönderilen Bakım ve Kullanım Kitaplarında yer alan takvimlere uymalısınız. Bununla birlikte bir takım faktörler bakım ve kontrol sıklığını artırmanıza neden olabilir. Çalışma sıklığı ve süresi, yük durumu, yağ-yakıt kalitesi, ortam sıcaklığı, kirli-tozlu ortam, vs. Bakım, kontrol ve aşınan malzemenin (motor yağı, filtreler, V kayış, antifriz, enjektör, vs) zamanında değişiminden kullanıcı sorumludur. Her 2-3 ayda bir genel kontrollerin, ayar ve testlerin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Çalışma saati dolmasa dahi yılda bir kez genel bakım ve motor yağı-filtre değişimi yapılmalıdır. Ayrıca haftada bir kez jeneratör setinizi 10-15 dk kadar yükte test etmelisiniz. Jeneratör setinizle ilgili bakım ve kontrollerin güvenli, doğru ve ekonomik şekilde yapılması için Pensa bölge bayilerine başvurunuz.

Jeneratörümü gerekli yükten daha az seviyede çalıştırırsam ne olur ?

Jeneratör setinin etiket değerlerinde belirtilen kapasitenin üzerinde kullanılması kadar düşük yüklerde kullanılması da sakıncalıdır. Bu şekilde kullanım motor ömrünü kısaltacağı gibi ciddi hasarların oluşmasına da neden olacaktır.
Özellikle büyük güçteki jeneratör setlerinin kullanımında bu duruma daha çok dikkat edilmelidir.
Standby jeneratör setleri için izin verilen minimum yük miktarı toplam gücün %30’u kadardır.
Jeneratör, yüksüz veya düşük yükte çalıştırıldığında ortaya çıkabilecek problemler:

 •  Egzoz ve hava emiş sisteminde yağ kaçağı, sıvı akıntısı
 •  Silindir kapaklarında veya egzoz manifoldunda karbon birikmesi
 •  Motor aksamlarında aşındırıcı hasar
 •  Yağlama yağının seyrelmesi neticesi yağlama kalitesinin düşmesi
 •  Beyaz duman

Jeneratör standartları nelerdir ?

ISO 8528 
ISO 8528 serisi standartlar, “Gidip Gelme Hareketli İçten Yanmalı Motorla Tahrik Edilen Alternatif Akım Jeneratör Grupları” ana başlığı altında yer alan 11 adet standarttan oluşmaktadır.
ISO tarafından ilk kez 1993 yılında yayınlanan bu standartlar, Nisan 2004’de TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından TS ISO 8528 koduyla Türk Standardı olarak yayınlanmıştır.
ISO 8528 standartları; Gidip gelme hareketli içten yanmalı bir motor (GGİY), alternatif akım (a.a) jeneratörü, kontrol tertibatı, bağlama donanımı ve yardımcı teçhizatlardan oluşan jeneratör gruplarının uygulamaları, beyan değerleri ve performansları için çeşitli özellikleri kapsar.

ISO 3046 
İçten Yanmalı Pistonlu Motorlar

EN 12601 
EN 12601 “Reciprocating internal combustion engine driven generating sets – Safety” standardı Avrupa Standardizasyon Komitesi CEN (European Committee for Standardisation or Comité Européen de Normalisation) tarafından 2001 yılında yayınlanmıştır. CE işaretlemesi ve CE Uygunluk Beyanı uygulamalarını belirleyen “Makine Emniyeti Direktifi” kapsamında EN 12601 standardı Jeneratör Grupları ile ilgili esas ürün güvenlik standardıdır. EN 12601 standardı Mart 2003’de TSE tarafından TS EN 12601 “Gidip Gelmeli İçten Yanmalı Motor Tahrikli Jenaratör Grupları- Güvenlik” standardı olarak ülkemizde de devreye alınmıştır.

eneratörümün garantisi neleri kapsar ?

Pensa ürünleri, parça ve imalat hatalarına karşı garantilidir. Garanti süresi ve kapsam detayları için ürününüzle birlikte gelen dokümanları inceleyiniz veya alım yaptığınız temsilcimize danışınız.

RPM veya devir/dakika nelerdir ?

Jeneratör setinin 1 dakikadaki dönme sayısıdır. Genelde, motor ve alternatörler 50Hz için 1500 devir/dak. veya 3000 devir/dak., 60Hz için 1800 devir/dak. veya 3600 devir/dak. olarak üretilirler.

Jeneratörümü gereğinden aşırı yüklersem ne olur ?

Jeneratör setinin etiketinde çalıştırılabileceği kategori (Standby, Prime, Continuous) belirtilmiştir. Bu çalışma koşullarının üzerinde kullanmak şu problemlere neden olacaktır:

 •  Motorun çok fazla ısınması
 •  Motordaki aşınmaların artması
 •  Alternatör sargılarının aşırı ısınması
 •  Yağlama yağının incelmesi ve yağ basıncının düşmesi
 •  Motor ömrünün kısalması

Jeneratörüm gürültü oluşturur mu?

Tüm jeneratör setleri egzoz, motor gövdesi, fanlardan kaynaklı ses üretirler. Kurulumun yapılacağı yere göre tedbirler almak gereklidir.
Pensa ses izolasyon kabinleri maksimum ses kontrolünü sağlayarak optimum çözümü sağlamaktadır.

İhtiyacım olan jeneratör seti gücünü nasıl belirleyebilirim?

Jeneratör setinin gücünün belirlenmesi bir uzmanlık işidir ve birçok faktöre bağlıdır.
Çalışma kategorisinden yüklerinizin özelliklerine, ortam şartlarının ürün opsiyonlarına kadar birçok dikkat edilmesi gereken husus vardır.
Bu konuda Pensa veya bölge bayilerine başvurarak yardım alabilirsiniz.

Jeneratörümün standart parçaları nelerdir?

Her model jeneratör farklı bir takım aksam ve opsiyonlara sahip olabilir.
Başlıca aksamlar şunlardır:

 •  Motor
 •  Alternatör
 •  Radyatör
 •  Şasi
 •  Günlük yakıt tankı
 •  Akü
 •  Kontrol Panosu
 •  Transfer Panosu

Jeneratörüm bir depo yakıt ile ne kadar süre çalışabilir?

Jeneratörlerin yakıt sarfiyatı, yük durumuna bağlı olarak değişir. Pensa, yakıt tanklarını jeneratör seti tam yükünde en az 8 saat çalışacak şekilde dizayn etmektedir. Yük azaldıkça bu süre uzayacaktır.

Jeneratörümün üzerinde belirtilen Standby / Prime / Continuous kategorisinin dışında çalıştırırsam ne olur?

Senaryoya bağlı olarak jeneratörünüz aşırı yüklenmiş ve düşük yükte çalışmak zorunda kalmış olabilir. Bu da jeneratörünüzün ekonomik ve işletme verimliliğini düşürecek ve ömrünü kısaltacak, hasarlara neden olabilecektir. Bu durumlarla ilgili bilgileri vermiştik.
Jeneratörünüzü etiketinde belirtilen veya temsilcimiz tarafından size bilgisi verilen kategoride kullanınız. Bu durum garanti kapsamını da ilgilendirmektedir.

Standby / Prime / Continuous kavramlarını tanımlar mısınız?

Bu kavramlar uluslar arası ISO8528 standardında detaylı olarak açıklanmıştır. Bu standart Türkiye’de TS ISO 8528 olarak kabul edilmiştir. Tüm motor ve alternatör üreticileri buradaki değerleri sağlayacak şekilde üretim yapmaktadırlar. Bu kavramlar jeneratörün hangi kategoride çalışacağını da tanımlar.

 •  Standby Güç: Değişken yük altında sınırlı sürede çalışma gücüdür. Ortalama %70 yük değerinde yılda toplam 200 saat çalışabilir. Şebeke enerjisi kesintilerinde yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.
 •  Prime Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.
 •  Continuous Güç: Sabit yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %100 olabilir. Aşırı yüklenemez.

Jeneratörümün yer seçiminde ve montajında başlıca nelere dikkat etmeliyim?

Jeneratör setinin uzun yıllar sorunsuz hizmet verebilmesi için yer seçimi ve kurulumun doğru yapılması gereklidir. Detaylı bilgi için her aşamada Pensa’a başvurabilirsiniz.

 •  Yer Seçimi: Öncelikle jeneratörü nereye yerleştirmek istediğinize karar vermelisiniz. Kapalı bir ortama yerleştirilecekse özellikle havalandırma ve egzoz uzatmasına dikkat edilmelidir. Dış ortama yerleştirilecekse kabin ve platform konularına dikkat edilmelidir.
 •  Zemin: Düz, su birikmeyecek şekilde olmalıdır. Bir platform yapılarak güvenli bir yükseklik oluşturulabilir. Ayrıca dış ortamdaki jeneratör üzerine koruyucu bir sundurma yapmakta fayda vardır.
 •  Havalandırma: Alternatörden, motordan ve radyatördeki motor soğutma suyundan yayılan ısıyı motor ile radyatör arasına monteli itici bir fan vasıtasıyla sistemden uzaklaştırmak için yeterli havalandırmaya sahip bir odaya veya alana yerleştirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda taze hava girişi sağlanmalıdır.
 •  Yakıt Sistemi: Yakıtın sürekli ve temiz olarak sağlanması gereklidir. Manuel veya otomatik dolum yapılabilir.
 •  Egzoz Sistemi: Motor egzozundan çıkan sesin azaltılması ve zehirli gazın güvenli bir şekilde atmosfere atılması sağlanmalıdır.
 •  Elektrik Sistemi: Tüm elektrik bağlantıları verilen şemalara ve genel kurallara uygun olarak yapılmalıdır.

Jeneratörümü uzun süre kullanmayacaksam ne yapmalıyım?

Jeneratör setleri, en az haftada bir kez 10 dakika yükte test çalışması yaptırılmalıdır. Uzun süre kullanılmayacak ise “Bakım ve Kullanım Kitabı”nda yer alan depolama işlemi yapılmalıdır. Bu konu jeneratörün sağlığı açısından çok önemlidir ve mutlaka yetkili servislere yaptırılmalıdır. Uzun süreli depolama işleminden sonra devreye alma işlemi için de yetkili servisten yardım almalısınız. Bu konu garanti kapsamını da ilgilendirmektedir.